Како да станам член?

Индивидуален член на НЛБ Пензија плус можеш да станеш на два начина:

  • Со потпишување на договор за членство во НЛБ Пензија плус и со отворање на доброволна индивидуална сметка;
  • Со потпишување на договор за членство во НЛБ Пензија плус помеѓу тебе, уплатувачот и Друштвото и со отворање на доброволна индивидуална сметка

Зачленувањето во НЛБ Пензија плус можете да го извршите во некоја од експозитурите на НЛБ Банка, во просториите на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје или преку лиценцираните агенти во продажба. Со потпишување на договор и прва уплата станувате член на НЛБ Пензија плус.

Кој може да стане член?

 

Каде да склучам договор?