Llogari personale

NLB Fondi i ri pensional SHA Shkup në Raportin vjetor për kursimet e pensioneve Ju paraqet informacion për emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Fjalëkalimi i cili është i shënuar në raportin Tuaj vjetor është i për një përdorim dhe gjatë lajmërimit tuaj të parë në llogarinë tuaj pensionale, do t’ju kërkohet ta ndryshoni. Fjalëkalimi i ri do të jetë i njohur vetëm për Ju dhe duhet ta ruani dhe mbroni në mënyrë të përshtatshme.

Është e dëshirueshme që më shpesh të ndryshoni fjalëkalimin tuaj. Në qoftë se e harroni fjalëkalimin Tuaj, shfrytëzoni opsionin Fjalëkalim i harruar ose kontaktoni me NLB Fondi i ri pensional SHA Shkup në numrin e telefonit 02/15-500 çdo ditë pune nga ora 08 deri në orën 16 për udhëzime të mëtejshme. Fjalëkalimi i ri duhet të përmbajë të paktën 8 karaktere, prej të cilit një karakter duhet të jetë me shkronjë të madhe, një karakter me shkronjë të vogël, numër dhe karakter e veçantë. Pas ndryshimit të suksesshëm të fjalëkalimit të vetëm, do të fitoni qasje te të dhënat e kursimeve tuaja pensionale, te të dhënat për Fondin pensional/fondet në të cilat jeni anëtar dhe te të dhënat Tuaja personale.

Llogari personale